Privacybeleid FiveFiveOut

In dit privacybeleid wordt uitgelegd hoe FiveFiveOut, KvK-nummer 82676666, (hierna "wij","ons" of "onze") persoonsgegevens verzamelt, gebruikt,beschermt en openbaar maakt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de Europese Unie.

1.     Verzameling en gebruik van persoonsgegevens Wij kunnen persoonsgegevens verzamelen, zoals naam,e-mailadres, contactgegevens en andere informatie die u vrijwillig aan ons verstrekt via onze website (fivefive.out.nl) of via e-mail (info@fivefive.out.nl). We verzamelen deze persoonsgegevens om u te kunnen voorzien van de gevraagde informatie, diensten of producten, en om te voldoen aan onze contractuele verplichtingen jegens u.

2.     Rechtsgrondslag voor verwerking van persoonsgegevens Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgrondslagen:

·      Uitvoering van een contract: We verwerken uw persoonsgegevens om te voldoen aan onze contractuele verplichtingen jegens u, zoals het leveren van de gevraagde diensten of producten.

·      Toestemming: Indien nodig zullen we uw toestemming vragen voordat we persoonsgegevens van u verzamelen of verwerken.

·      Gerechtvaardigd belang: We kunnen persoonsgegevens verwerken op basis van ons gerechtvaardigd belang, zoals het verbeteren van onze diensten, het beheren van onze website en het waarborgen van de veiligheid van onze systemen.

3.     Doeleinden van deverwerking Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

·      Het verstrekken van de gevraagde informatie, diensten of producten;

·      Het beheren van onze klantrelaties,waaronder het onderhouden van contact met u en het verstrekken vanklantenservice;

·      Het verbeteren van onze diensten enwebsite;

·      Het voldoen aan wettelijke verplichtingen,zoals het bijhouden van administratieve gegevens en het voldoen aanbelastingverplichtingen;

·      Het beschermen van onze rechten,eigendommen en veiligheid, en het voorkomen van fraude.

4.     Delen van persoonsgegevens Wij delen uw persoonsgegevens alleen met derden zoals vereist of toegestaan door de wet, of met uw voorafgaande toestemming. We kunnen uw persoonsgegevens delen met onze hostingprovider, Hostnet, voor het beheren en onderhouden van onze website en IT-systemen. We kunnen ook persoonsgegevensdelen met andere derden, zoals juridische adviseurs of autoriteiten, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of om onze rechten te beschermen.

5.     Doorgifte van persoonsgegevens buiten de EU/EEA Uw persoonsgegevens kunnen worden door gegeven aan landen buiten de Europese Unie/Europese Economische Ruimte (EU