Disclaimer

Deze website (hierna"Website") wordt beheerd door Five Five Out (hierna "wij","ons" of "onze"). Wij streven ernaar om accurate en actuele informatie te verstrekken op de Website, in overeenstemming met Europese richtlijnen.

De inhoud van de Website is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Hoewel we ons best doen om de informatie op de Website zo accuraat en volledig mogelijk te houden, geven wij geen garantie, expliciet of impliciet, met betrekking tot de nauwkeurigheid, volledigheid, actualiteit, geschiktheid of beschikbaarheid van de informatie op de Website.

De informatie op de Website is geen professioneel advies en dient niet te worden beschouwd als vervanging van professioneel advies op het gebied van bijvoorbeeld juridische,financiële, medische, technische of andere onderwerpen. Raadpleeg altijd een gekwalificeerde professional voor specifiek advies op basis van uw individuele situatie.

De Website kan links bevatten naar websites van derden waarover wij geen controle hebben. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke websites van derden en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade of verlies als gevolg van het gebruik van dergelijke websites.

De informatie op de Website kan te allen tijde worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.Wij behouden ons het recht voor om de Website te allen tijde te wijzigen, op te schorten of te beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Door gebruik te maken van de Website, stemt u in met deze disclaimer en aanvaardt u dat u de Website op eigen risico gebruikt. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige directe,indirecte, incidentele, gevolg- of speciale schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de Website, inclusief maar niet beperkt tot verlies van gegevens, verlies van inkomsten, winst of kansen, of enige andere schade of verlies, zelfs als wij op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

Deze disclaimer is opgesteld in overeenstemming met Europese richtlijnen en is onderworpen aan de wetten van het land waarin de Website wordt gehost. In geval van enig geschil met betrekking tot de Website of deze disclaimer, zal de bevoegde rechtbank in het land waarin de Website wordt gehost exclusieve jurisdictie hebben.

Als u vragen of opmerkingen heeft over deze disclaimer of de Website, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens die op de Website worden vermeld.

Laatst bijgewerkt: 23/04/2023